Symtom och behandling av vaskulit

Vaskulit är en term som betecknar inflammation i blodkärlsväggarna. Huvudsakligen beror det på autoimmuna sjukdomar, det vill säga patologier som genereras av aggression av antikroppar i kroppens egna celler, i dessa fall talas det om systemisk vaskulit. I sällsynta tillfällen kan det vara ett resultat av infektioner eller obestämda orsaker, till exempel Kawasaki sjukdom, som främst drabbar barn. Det finns flera typer av vaskulit, såsom reumatoid purpura, Wegeners granulomatos och Churg-Strauss syndrom, bland andra.


Vilka är symtomen på vaskulit

Vaskulit symptom beror på vilken typ av blodkärl som påverkas och dess plats. I allmänhet kan symtom som feber visa sig; lila hudskador, främst i de nedre extremiteterna; reumatoid purpura (röda fläckar, ett tecken som indikerar ett blodutsläpp från de subkutana kärlen); muskelsmärta matsmältningsstörningar; ledvärk; förändringar i urinvägarna på grund av njurinvolvering; och andningsstörningar, såsom astma i Churg-Strauss syndrom. Alla dessa tecken behöver inte vara associerade och kan hittas vid andra sjukdomar, så det är ibland svårt att fastställa denna diagnos.

Hur vaskulit upptäcks och vilka är de diagnostiska kriterierna

Diagnosen vasculit är, som nämnts, mycket svår att fastställa . Vissa typer av vaskulit som visar närvaron av specifika antikroppar kan bekräftas genom blodprovet. En mängd avvikelser är möjliga och pekar mot en eller annan vaskulit. Diagnosen fastställs ibland mot anfall av ett organ och analys av det senare.

Vaskulitbehandling

I allmänhet förskrivs läkemedel baserade på kortison och dess derivat för att stoppa inflammation. Immunsuppressiva medel används ofta för att hämma det defekta immunsystemet.

p_saranya Taggar:  Hälsa Nyheter Näring 

Intressanta Artiklar

add