Symtom och komplikationer vid inguinal brock

Det finns olika typer av hernias, såsom inguinal, femoral och navelsträng. Inguinalbråck är en klump i ljumsken och uppstår också när en del av tunntarmen införs i inguinalkanalen. Det kan förekomma i alla åldrar, men denna typ är vanligare hos män än hos kvinnor.


Orsaker och riskfaktorer för inguinal brock

De faktorer som kan utlösa början av inguinansk brok är upprepade tunga lyft, kronisk förstoppning, urineringssvårigheter (prostatadenom) och graviditet. Likaså kan viktökning, vissa lungpatologier, prostatasjukdomar eller akut bronkit gynna uppkomsten av ett bråck på grund av ökningen av buketrycket.

Vilka är symtomen på en inguinal brock

Ett ledbråck, som nämnts, finns i ljumsken och kan uppstå på ena sidan eller båda. Den består av en deg som lätt kan införas med ena handens fingrar. Även om det är oattraktivt, är det vanligtvis smärtfritt, förutom med vissa rörelser, som hostaepisoder.

Vilka komplikationer har ett inguinal brock

Bland komplikationerna av ett bråck finns det sammandragning av blodkärl, inflammation i bukhålan eller, i allvarliga fall, nekros i de vävnader som är involverade. Å andra sidan kan hindring av avföring eller gas, smärta och sveda i buken, uppblåsthet och kräkningar indikera ett brist på tarmtransit. I dessa fall löses problemet endast genom operation.

Vilka typer av inguinal brock

Det finns två typer av inguinal brock: indirekt eller direkt. Indirekt brok kan färdas genom lyftkanalen till pungen (i detta fall definieras den som skrotbråck); Det är den vanligaste och ibland mest smärtsamma, kväver organen och tar ett starkt kontaktdon.

Å andra sidan orsakar direkt bråck tunntarmen att passera genom en svaghet i magmusklerna och skapar former i samma muskler. Båda typerna av brok lämnar låröppningen och för att diagnostisera det ena eller det andra är det nödvändigt att göra en undersökning.

Inguinal brokbehandling

Enkel inneslutning kan hålla bråket på plats, men om det blir för skrymmande, besvärande eller risken för kvävning är stark, måste innehållet i buken flyttas och sedan buksväggen repareras.

Inguinal hernia operation

Målet med operationen är att återintegrera innehållet i hernia i bukhålan och förstärka väggen med respekt för testiklarna. Interventionen, som har en maximal varaktighet på 30 minuter, utförs vanligtvis under generell anestesi. Två olika kirurgiska tekniker kan användas, beroende på typ av bråck: laparoskopi eller laparotomi, ett större snitt i buken.

Vad är laparoskopi?

Laparoskopi är att arbeta genom små snitt i bukväggen med hjälp av en mikrokamera, som gör att du kan utforska buken, begränsa öppningen av bukväggen och därmed minska storleken på ärr och biverkningar som kan vara orsakad av mer omfattande operation. Det är den första metoden som beaktas i fall av bråck, eftersom den är lättillgänglig och möjliggör mycket snabb rehabilitering . Interventionen utförs efter en injektion av luft i buken, därefter införs ett fiberoptiskt rör och dess verktyg genom två eller tre hål. Laparoskopi möjliggör en snabb och ärrfri återhämtning och utförs mer och mer ofta på poliklinisk basis (på sjukhuset).

Komplikationer till följd av denna typ av operation är sällsynta, men fortfarande närvarande. Mer eller mindre utbredda blåmärken som uppträder under dagarna efter operationen är ofta, särskilt på ljumsknivån och som i sin tur tenderar att försvinna efter några dagar. På ett mycket exceptionellt sätt kan en skada på iliaven uppstå under laparoskopi, vilket kräver både avbrott i operationen och reparation av incidenten. Utseendet på ett hål i urinblåsan kan uppstå på grund av dess närhet till bråck. Denna typ av incident kan lösas med en eller flera suturer under laparoskopi.

Vad är laparotomi?

I händelse av en viktig bråck eller som rapporterar en strangulering övervägs laparotomi: ett bredare snitt i buken. Denna intervention består i att minska och återintegrera bråck eller utbredning, och vid ett senare tillfälle, hindra bråckets öppning eller eventration med en protes. Den senare, väl tolererad, gör att lyftväggen kan förstärkas. Operationen utförs vanligtvis på poliklinisk basis. Den tyngre kirurgiska handlingen kan ge upphov till mer eller mindre viktig kronisk smärta, liksom känslor av stelhet och obehag. Efter operationen bör all sport och fysisk aktivitet samt alla ansträngningar, såsom lyftbelastningar, undvikas i minst en månad. Den postoperativa återfallsfrekvensen för inguinal hernia är ganska hög.

Marius Pirvu Taggar:  Familj Wellness Hälsa 

Intressanta Artiklar

add