PARASITMEDEL FöR ATT BEKäMPA KORONAVIRUS? MäNSKLIGA TESTER HAR BöRJAT
Huvud / Nyheter / 2020

Parasitmedel för att bekämpa koronavirus? Mänskliga tester har börjatRedaktionen
Sjuklig svartsjuka
Sjuklig svartsjuka
Mänskliga kliniska prövningar av två preparat har precis börjat, vilket enligt forskare visade mycket lovande resultat i laboratorietester och bekämpade koronaviruset. Det är ett antiparasitiskt läkemedel och ett läkemedel mot reumatoid artrit