Autoimmunsjukdom - symtom


definition


Immunsystemet gör att kroppen kan skyddas mot främmande kroppar (bakterier, virus) medan den inte verkar på kroppens celler eftersom den känner igen dem som sina egna. När det gäller en autoimmun sjukdom misslyckas dessa identifieringsmekanismer och antikropparna kommer att attackera kroppens egna celler: de kallas autoantikroppar, vilket utlöser en autoimmun patologi. Orsakerna som orsakar denna typ av sjukdomar är inte helt identifierade, men en genetisk komponent, hormonella faktorer och även vissa faktorer som tillskrivs miljön (infektion, toxicitet hos vissa molekyler ...) kan tyckas spela en roll. Autoimmuna sjukdomar utvecklas till successiva och oförutsägbara utbrott och kan vara belägna i ett enda organ eller påverka hela organismen. Eftersom vissa utlösningsmekanismer kan vara vanliga i flera typer av dessa sjukdomar händer det ofta att flera autoimmuna sjukdomar är associerade i samma individ.

symptom


Manifestationerna kommer att variera beroende på sjukdomen och de drabbade organen. Bland de systemiska autoimmuna sjukdomarna, det vill säga de som inte specifikt påverkar ett organ, finner vi:
 • systemisk lupus erythematosus;
 • Gougerot-Sjögrens syndrom;
 • skleroderm;


Bland autoimmuna sjukdomar som särskilt drabbar ett enda organ:
 • insulinberoende diabetes eller DID eller diabetes typ 1;
 • autoimmun sköldkörtel, såsom Graves-Basedow sjukdom eller Hashimotos sköldkörtel;
 • Addisons sjukdom;
 • myastenia;
 • Crohns sjukdom och ulcerös kolit;
 • celiaki;
 • Biermers anemi;
 • autoimmun hepatit;

diagnos


Vi kan framkalla diagnosen efter en klinisk undersökning och en undersökning av patienten för att upptäcka symtomen och fokusera på en sjukdom. Olika kompletterande tester kommer också att förskrivas och kommer att bero på de patologier som finns, särskilt autoimmuna sjukdomar specifika för ett organ. Den vanliga punkten är möjligheten att i ett blodprov detektera de specifika autoantikropparna för en sjukdom, såsom anti-tyroperoxidaser i tyroidit, anti-acetylkolinreceptorer i myasthenia gravis, anti-insulin vid diabetes eller andra autoantikroppar inte specifikt för att bekräfta förekomsten av en autoimmun sjukdom, som sammanfaller med symtomen.

behandling


Behandlingen varierar också beroende på sjukdomen. Vanligtvis är kortikosteroider eller immunsuppressiva läkemedel som används under långa perioder för att minska immuniteten vid icke-specifika autoimmuna sjukdomar i ett organ. De bör emellertid administreras med noggrann biologisk övervakning och med försiktighet för att inte lämna kroppen utan försvar. I de autoimmuna patologier som är specifika för ett organ utförs behandlingar anpassade till det drabbade organet, såsom insulin i diabetes, sköldkörtelhormoner i sköldkörtelhinnor ... Taggar:  Wellness Näring Sexualitet 

Intressanta Artiklar

add