INVASIV MOLäR - ORSAKER, SYMTOM OCH BEHANDLING

Invasiv molär - orsaker, symtom och behandlingRedaktionen
Våravgiftning - kost och motion. Hur rengör jag kroppen effektivt?
Våravgiftning - kost och motion. Hur rengör jag kroppen effektivt?
Invasiv molär är en form av graviditets trofoblastisk sjukdom, vars väsen är den onormala utvecklingen av moderkakan. Invasiva akina mullvadar, tillsammans med korioncancer (korionikom) och tumör i placentasätet, tillhör gruppen trofoblastneoplasmer