MAGNETRESONANSRESULTAT OCH NICKELTRåDEN I TANDEN
Huvud / Hälsa / 2020

Magnetresonansresultat och nickeltråden i tandenRedaktionen
Sjuklig svartsjuka
Sjuklig svartsjuka
Påverkar placeringen av en nickeltråd i tanden MR-resultatet i livmoderhalsområdet? När de utför en MR-procedur rekommenderar de flesta läkare att man tar bort metallelement under undersökningen. Kom ihåg att sätta på den igen efter testet