En klinisk guide för behandling av prostatacancer

Forskare har skapat en guide för att rekommendera den bästa behandlingen för varje patient.

(Health) - Forskare har föreslagit en klassificering av prostatacancerpatienter för att föreslå den mest lämpliga räddningsterapin och förhindra återfall.

Prostatacancer är en av de vanligaste bland män, men den är också bland dem med en högre botemängd med 90% överlevnad. Men inte alla patienter svarar lika på de olika räddningsterapierna efter prostatektomi . Därför har Radion Oncology-tjänsten vid Gregorio Marañón universitetssjukhus i Madrid tillsammans med Radiation Oncology-tjänsten vid University Hospital of Cruces de Bilbao, båda i Spanien, skapat en klinisk guide där de rekommenderar en specifik behandling enligt gruppen i att patienten klassificeras.

De tre grupperna skapas baserat på faktorer såsom värdet av det prostataspecifika antigenet (PSA), olika histologisk aggressivitet, tillståndet för kirurgiska marginaler, fördubblingstiden av PSA-markören och fritt intervall från kirurgi till biokemisk återfall. Resultaten publiceras i specialtidskriften European Urology. "Vi föreslår endast patienter med låg risk att rädda strålbehandling, medan patienter med mellan risker erbjuds räddningsradioterapi plus hormonbehandling i sex månader och slutligen föreslås högriskgrupper att kombinera strålbehandling för att rädda med hormonbehandling under två år ", förklarade Felipe Couñago, läkare och forskare vid Gregorio Marañón.

Image Point Fr Taggar:  Wellness Nyheter Familj 

Intressanta Artiklar

add