Levertransplantation med hepatit C

Studier har visat att patienter som fick det infekterade organet inte utvecklade sjukdomen.

Läs på portugisiska

- Forskare vid de amerikanska universiteten Johns Hopkins och Pennsylvania har upptäckt en teknik för att utföra levertransplantationer infekterade med hepatit C utan risken att sjukdomen utvecklas av mottagaren.

Studien, publicerad i Annals of Internal Medicine, analyserade fallet med 20 patienter som genomgått hemodialysbehandlingar och väntade på en transplantation. De fick en lever infekterad med hepatit C och efter operationen genomgick de som fick viruset Zepatier-behandling i 12 veckor. Efter denna period utvecklade ingen av dem sjukdomen eller avvisade det transplanterade organet.

"Historiskt sett utesluts lever som är infekterade med hepatit C eftersom de ansåg att det fanns en risk . Våra resultat visade förmågan att bota patienter som drabbades av viruset efter transplantationen, " säger David Goldberg, specialist på levertransplantationer vid University of Pennsylvania. .

Hepatit C är en sjukdom som många inte är medvetna om att drabbas av om symtomen inte visar sig, även om det kan leda till kronisk leversjukdom om de inte behandlas. Världshälsoorganisationen har redan varnat för riskerna, även om den senaste studien visar att viruset kan elimineras från de infekterade organen utan att behöva kasta dem. Från och med nu är forskargruppens mål att öka antalet patienter som är involverade i dessa studier och utföra transplantationer av andra hepatit C-bärande organ för att analysera reaktionerna.

nimon
Taggar:  Hälsa Sexualitet Nyheter 

Intressanta Artiklar

add