Penicillin G: indikationer, dosering och biverkningarPenicillin G är ett beta-laktamantibiotikum från bensylpenicillinfamiljen som ges i form av en injektion hos patienter med svåra infektioner.

indikationer

Detta läkemedel administreras intravenöst eller intramuskulärt för behandling av allvarliga infektioner som inte kan bekämpas med oral behandling: septikemi, gasgreen, infektioner orsakade av känsliga bakterier (andningsorgan, stomatisk, kutan, renal, gynekologisk, matsmältning eller av meninges).

egenskaper

Penicillin G upptäcktes av Alexandre Fleming 1928. Det är ett toxin som syntetiserats av svampar av släktet Penicillium.
Detta läkemedel hämmar syntesen av bakterieväggens cellvägg, vilket förhindrar deras multiplikation.

droger

Penicillin G marknadsförs också i form av pulver till injektionsvätska, lösning inom andra mediciner: Benzathine bensylpenicillin 1, 2 MUl, Extencilin 1, 2 MUl, 1, 4 MUl och 600 000 Ul, Penicillin G Panpharma 5 MUl och 1 MUl.

Försiktighetsåtgärder vid anställningen

Penicillin G kan användas till vuxna och barn, så varje allergisk reaktion som kännetecknas av feber, nässelfeber eller eosinofili kräver avbrytande av behandlingen.
Å andra sidan är det viktigt att nämna att konsumtionen av detta läkemedel är kontraindicerat för personer som är allergiska mot beta-laktamantibiotika. Det är viktigt att utföra ett frågeformulär innan en behandling med Penicillin G påbörjas, eftersom det finns en risk för anafylaktisk chock hos patienter som är allergiska mot denna typ av medicin.
Ammande mödrar bör inte heller konsumera Penicillin G, eftersom det har visat sig att detta ämne passerar i bröstmjölken.
Slutligen bör dosen justeras om hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Biverkningar

En stark dos av Penicillin G kan orsaka metaboliska encefalopatier med onormala rörelser, medvetenhetsstörningar och / eller kramper. Taggar:  Sexualitet Nyheter Familj 

Intressanta Artiklar

add