CORONAVIRUS På ISLAND: EN SNöIG OAS AV FRED
Huvud / Nyheter / 2020

Coronavirus på Island: en snöig oas av fredRedaktionen
Våravgiftning - kost och motion. Hur rengör jag kroppen effektivt?
Våravgiftning - kost och motion. Hur rengör jag kroppen effektivt?
- Isländare är inte helt isolerade, men vi har blivit ombedda att lämna huset till ett minimum. Endast 1 person från hushållet kan besöka butiken åt gången. Vi har full tillgång till information om Coronavirus och utveckling