VILKA äR KOMPLIKATIONERNA MED IUD-FöRSKJUTNING?
Huvud / Hälsa / 2020

Vilka är komplikationerna med IUD-förskjutning?Redaktionen
Gravid mode - byxor, eller hur man exponerar magen
Gravid mode - byxor, eller hur man exponerar magen
Den intrauterina insatsen har rört sig cirka 10 mm från livmoderns botten. Vilka är komplikationerna med ett sådant spiralutsprång? Ökar risken för en oplanerad graviditet avsevärt? Den periodiska undersökningen visar en sådan förskjutning, den läkare som utför ultraljud rekommenderar det