HEMUTSPäDNING: VAD HANDLAR DET OM? FöRDELAR OCH RISKER MED PROCEDUREN
Huvud / Hälsa / 2020

Hemutspädning: vad handlar det om? Fördelar och risker med procedurenRedaktionen
Våravgiftning - kost och motion. Hur rengör jag kroppen effektivt?
Våravgiftning - kost och motion. Hur rengör jag kroppen effektivt?
Hemutspädning är en av blodbehandlingarna. Det gör att du kan minska antalet allogena (donerade) blodtransfusioner, vilket är mycket viktigt om du inte samtycker till ett sådant förfarande. Hemutspädning har dock vissa risker