De hittar fyra nya proteiner att agera vid maligna processer av bröstcancer

Måndag 18 november 2013.- Gruppen för molekylär onkologi och patologi vid forskningsinstitutet vid Vall d'Hebron universitetssjukhus (VHIR), ledd av Dr. Matilde Lleonart, har upptäckt den framträdande rollen som ett mikroRNA eller en kedja av genetiskt material, miR-125b, i processen att producera tumörer relaterade till bröstcancer.

Fyndet har gjort det möjligt att detektera fyra målproteiner i brösttumörer. Resultaten av studien, finansierad av BBVA Foundation, har publicerats i Plos One.
MicroRNA kan reglera uttrycket för hundratals gener. Specifikt är det idag känt att mer än hälften av alla gener i vårt genom regleras av mikroRNA, så deras studie är mer än obligatorisk och alla hypoteser pekar på deras nyckelroll i tumorigenesprocessen. Forskning är företrädesvis inriktad på den biologiska och funktionella karaktäriseringen av mikroRNA vars uttryck är mycket annorlunda vid jämförelse av normal och tumörvävnad hos samma patienter.

VHIR-teamet har arbetat i åratal med att studera mikroRNA som uttrycker sig annorlunda i normal och tumörvävnad i olika typer av tumörer. Endast med uttrycksmönstret för dessa små mikroRNA-molekyler kan forskare förutsäga blint, utan att känna till ursprungsvävnaden, om det är tumörvävnad. Användbarheten av mikroRNA är inte bara begränsad till prognos, utan också till diagnos och terapi.

Arbetet som utförs i Vall d'Hebron har som sitt sista mål att karakterisera terapeutiska mikroRNA för att utrota de maligna processerna. Gruppen har kommit att identifiera upp till 35 olika mikroRNA i bröstcancer. Dessa är kedjor av genetiskt material som enligt Dr. Lleonart "representerar en molekylär signatur och därför är dess uttryck i sig själv representativ för malignitet, eftersom det finns flera gener som de verkar på."

Denna forskningslinje initierade experimentellt arbete från humana tumörer, varvid miR-125b var den mest differentierade när man jämför tumörvävnad med normal bröstvävnad. Därefter jämfördes effekten av miR-125b på olika bröstcancercellinjer med olika grader av tumörogenicitet. På detta sätt detekterades de fyra generna -CK2-?, ENPEP, CCNK och MEGF9- på vilka miR-125b kan verka och som producerar målproteinerna i bröstcancerprocesser.

Det är gener som sträcker sig från okända membranreceptorer till universella kinasproteiner. Vad miR-125b gör är att hämma proteinerna som är resultatet av uttrycket av dessa gener.

Hittills finns det mer än hundra terapeutiska mål som undersöks i prekliniska och kliniska studier, men endast effektiviteten för två mål i bröstcancer har visats: läkemedel som hämmar överuttrycket av HER2-receptorer och hormonreceptorer Med resultaten från denna studie, drar Lleonart slutsatsen att "de fyra nya målproteinerna som identifierats med cellinjer in vitro har visat sig ha en relevant roll i brösttumörer in vivo, vilket öppnar dörren till studien av nya terapeutiska vägar på de proteiner som identifierats, de flesta av dem okända tills nu. " Specifikt har ett av dessa proteiner, CK2-?, Identifierats som en prognostisk faktor vid bröstcancer, vars uttryck kan hjälpa kliniker att bestämma brösttumörernas aggressivitet.
Källa: www.DiarioSalud.net Taggar:  Nyheter Annorlunda Sexualitet 

Intressanta Artiklar

add