EUKALYPTUS: INDIKATIONER, DOSERING OCH BIVERKNINGAR
Huvud / hälsa / 2016

Eukalyptus: Indikationer, dosering och biverkningarRedaktionen
Sjuklig svartsjuka
Sjuklig svartsjuka
definition Eucalyptus är ett träd som är infödda till Australien, av vilka det finns mer än 600 arter. Bland dem är Eucalyptus globulus, Eucalyptus radiata och Eucalyptus citriodora. För närvarande odlas dessa arter både i Asien och i Europa. tillämpningar Eukalyptus används konventionellt för att behandla bronkiala tillstånd. Det används