ESKA ROCK: "SKYLTAR" OM DET VäXANDE VåLDET MOT BARN UNDER EPIDEMIN
Huvud / Nyheter / 2020

ESKA ROCK: "Skyltar" om det växande våldet mot barn under epideminRedaktionen
Våravgiftning - kost och motion. Hur rengör jag kroppen effektivt?
Våravgiftning - kost och motion. Hur rengör jag kroppen effektivt?
- Barn är avskurna från hjälp, de kan inte ens lämna huset ensam ett ögonblick. Dessa barns öde beror på ... grannar. Du kan hjälpa till att bryta deras drama! - säger Agnieszka Tobota från "Art" Against Violence Foundation, gäst i programmet "Drogowskazy" på ESKA ROCK-radio