FARAN MED "LÅGKOLHYDRATDIET"
Huvud / nyheter / 2019

Faran med "lågkolhydratdiet"Redaktionen
Sjuklig svartsjuka
Sjuklig svartsjuka
Regimer som saknar eller överskott av kolhydrater minskar livslängden. Läs på portugisiskaEnligt en utredning av Brigham och Women's Hospital, USA, kan låga kolhydratdieter, det vill säga de som minimerar konsumtionen av kolhydrater, minska livslängden, som publiceras av CNN (på engelska). Forskn