Skillnader mellan bestrålning och kontamineringJordbävningen och tsunamin som skakade Japan i mars 2011 och vars konsekvens var en nedbrytning av kärnkraftverket i Fukushima, väcker många frågor om radioaktivitet. Till exempel ignorerar många människor skillnaden mellan bestrålning och förorening, vilket är två mycket olika termer.

bestrålning

Bestrålning är den direkta konsekvensen av en extern exponering för joniserande partiklar som protoner, elektroner och fotoner.

förorening

  • Kontaminering uppstår när en radioaktiv produkt kommer i kontakt med en persons hud eller inandas av lungorna eller intas av matsmältningssystemet.
  • Föroreningar kan också ske indirekt genom konsumtion av förorenad mat.

Vilka människor kan drabbas av bestrålning?

I händelse av en kärnkraftsolycka är kärnkraftsanställda de mest utsatta för bestrålning.

Vem riskerar förorening?

I händelse av en kärnkraftsolycka riskerar människor som bor nära kärnkraftverk att förorenas eftersom radioaktiva partiklar kan komma in i kroppen.
Taggar:  Cut-And-Barn Nyheter Diet-Och Näringslära 

Intressanta Artiklar

add