Didrogesteron: Indikationer, dosering och biverkningar


Didrogesteron är ett hormon som härrör från progesteron och tillhör kategorin progestativ. Det används hos kvinnor för att behandla vissa symptom på klimakteriet och vissa menstruationsstörningar på grund av en progesteronbrist.

utilizations

Didrogesteron används oralt vid behandling av amenoré (frånvaro av reglerna) eller dysmenorré (smärtsamma regler), oregelbundna menstruationer, menopausala symtom eller till och med gynekologisk obehag på grund av lutealinsufficiens (progesteronbrist). I samband med östradiol gör det å andra sidan möjlighet att behandla symtom som uppträder efter klimakteriet och förhindra osteoporos (skelettsjukdom som försvagar benen).

egenskaper

Detta syntetiska hormon har en molekylstruktur liknande den för progesteron. Det har också en progestativ verkan som gör det möjligt att begränsa effekterna av en luteal brist i behandlingen av vissa menstruationsstörningar.

Graviditet och amning

Didrogesteron är kontraindicerat hos gravida kvinnor och dess användning avskräcks också under amningen. Taggar:  Wellness Familj Ordlista 

Intressanta Artiklar

add