Bekämpa cancer med fjärrkontroll

De har skapat det första anticancersystemet som kan kontrolleras på distans.

- Ett team av forskare från University of California i San Diego (USA) har utvecklat den första metoden för att bekämpa cancer som använder ett fjärrkontroll ultraljudssystem .

Denna innovativa metod använder ultraljud (vågor med en frekvens som det mänskliga örat inte kan förstå) med en mekanisk effekt som gör att vissa celler vibrerar och förändrar deras funktion för att förbättra kampen mot cancer. Tack vare denna nya effekt kan specialister fjärrkontrollera de genetiska processerna hos levande immun-T-celler för att få dem att hitta och förstöra cancerceller .

Bland de viktigaste fördelarna med denna upptäckt framgår det att det är ett icke-invasivt system som också underlättar läkarnas arbete och patienternas liv, eftersom det kan kontrolleras på distans. Detta är en metod som "förändrar paradigmet för behandling av cancer", enligt Peter Yingxiao Wang, en expert på bioingenjör och en av de ansvariga för denna upptäckt.

Experter från Jacobs School of Engineering (USA) deltog också i utvecklingen av detta system, liksom akademiker och specialister från andra universitet i landet.


Taggar:  Sex Näring Nyheter 

Intressanta Artiklar

add