Klassificering av hypertoni enligt WHO

Hypertoni betyder alltför högt blodtryck och därför en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Den här artikeln beskriver vilken nivå av blodtryck en person måste ha för att betraktas som hypertensiv.


Vad är högt blodtryck enligt Världshälsoorganisationen (WHO)

En av de viktigaste riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar är högt blodtryck eller högt blodtryck. Denna sjukdom orsakar hjärtinfarkt och stroke. Forskare uppskattar att hypertoni drabbar en miljard människor och orsakar nio miljoner dödsfall varje år över hela världen.

WHO: s rekommendationer om hypertoni i världen syftar till att uppmuntra FN: s medlemsstater att utveckla och genomföra politik som syftar till att minska dödligheten och funktionshinder orsakade av icke-kommunikativa sjukdomar. Förebyggande och kontroll av hypertoni är hörnstenar för detta.

De hälsorisker som kan hänföras till ökningen av blodtryckstalen hos vuxna är kontinuerliga och börjar vid 115/75 mmHg. Definitionen av högt blodtryck är baserat på dessa risker och fördelarna med att sänka blodtrycket.

Både American Heart Association i den sjunde rapporten från den gemensamma nationella kommittén för förebyggande, upptäckt, utvärdering och behandling av arteriell hypertoni (JNC7) och European Society of Hypertension and European Society of Cardiology har bibehållit definitionen av högt blodtryck för nivåer lika med eller större än 140/90 mmHg för vuxna 18 år eller äldre.

Klassificering av arteriell hypertoni enligt Världshälsoorganisationen (WHO) och International Society of Hypertension (SIH)

2014 klassificerade Världshälsoorganisationen (WHO) och International Society of Hypertension (SIH) arteriell hypertoni enligt följande:


Den optimala systoliska och diastoliska kategorin bör vara mindre än 120/80 mmHg. En normal nivå omfattar nivåer under 130/85 mmHg och anses vara höga när den överstiger 130-139 / 85-89 mmHg. En person lider av isolerad systolisk hypertoni när det systoliska blodtrycksvärdet överstiger 140 mmHg.

Lätt eller hög grad I- hypertoni innefattar nivåer av 140-159 / 90-99 mmHg. Måttlig eller grad II- hypertoni är mellan 160-179 / 100-109 mmHg och svår eller grad III- hypertoni innefattar nivåer större än 180-110 mmHg.

Om båda mätningarna ingår i olika kategorier används den högsta.

Klassificering av arteriell hypertoni enligt American Heart Association (JNC7)

För American Heart Association (JNC7) är nivån på systoliskt och diastoliskt blodtryck normal när nivån är under 120-80 mmHg och börjar betraktas som prehypertension när nivån når 120-139 eller 80 -89 mmHg.


Hypertoni är i steg 1 när det når nivåer av 140-159 mmHg eller 90–99 mmHg och i steg 2 när blodtrycket är större än eller lika med 160 eller större än eller lika med 100 mmHg.

Klassificering av arteriell hypertoni enligt European Society of Hypertension och European Society of Cardiology

För European Society of Hypertension and European Society of Cardiology är nivån av systoliskt och diastoliskt blodtryck normalt när nivån är under 120-129 och / eller 80-84 mmHg och börjar betraktas som normal hög när den når 130-139 och / eller 85-89 mmHg. Den optimala blodtrycksnivån bör vara mindre än 120-80 mmHg.


Medan grad 1-hypertoni når nivåer av 140/159 och / eller 90/99 mmHg, är grad 2-hypertoni mellan 160/179 och / eller 100/109 mmHg. Grad 3 hypertoni når en nivå lika med eller större än 180 och / eller 110 mmHg. Isolerad systolisk hypertoni är lika med eller större än 140 och mindre än 90 mmHg.

David Orcea Taggar:  Wellness Ordlista Hälsa 

Intressanta Artiklar

add