BARIATRISK KIRURGI. VAD GöR EN BARIATRISK KIRURG?
Huvud / Hälsa / 2020

Bariatrisk kirurgi. Vad gör en bariatrisk kirurg?Redaktionen
Sjuklig svartsjuka
Sjuklig svartsjuka
Bariatrisk kirurgi är en gren av allmän kirurgi som behandlar behandling av fetma av 2: a och 3: e graden. Bariatrisk kirurgi består i att införa sådana förändringar i mag-tarmkanalen för att förbättra de störda mekanismerna för neurohormonal reglering av