Bröstcancer och graviditet är kompatibla

En studie har visat att graviditet inte ökar risken för återfall efter att ha övervunnit cancer.

- Forskning har uteslutit att gravida kvinnor har större chanser att reproducera tumören eller livsfara efter att ha övervunnit bröstcancer.

Denna cancer är den vanligaste bland kvinnor i fertil ålder, men endast 10% av patienterna som övervinner den blir gravid efter behandlingen. I fruktan för att den hormonella förändringen under graviditeten skulle kunna öka utvecklingen av möjliga rester av cancerceller som finns kvar i kroppen, gjorde American Society of Clinical Oncology (ASCO) en undersökning med 1 207 cancerpatienter av bröst utan metastaser, en stor del av dem med positiva östrogenreceptorer (ER-positiva), som anses vara de mest sårbara.

Vid tillfället av ASCO-årsmötet 2017 som äger rum i Chicago (USA), förnekade forskarna dessa misstankar och presenterade sina resultat om att under tio års uppföljning fanns det ingen högre tumörreproduktionshastighet bland kvinnor studerade som blev gravid än bland dem som inte gjorde det. Omfattande, "det är möjligt att graviditet kan vara en skyddande faktor för patienter med ER-negativ bröstcancer, genom immunsystemmekanismer eller hormonella mekanismer, " sade Matteo Lambertini, en av författarna till forskningen och medgav att Det är nödvändigt att göra fler studier inom detta område.

Katarzyna Białasiewicz
Taggar:  Sexualitet Ordlista Näring 

Intressanta Artiklar

add