NJURSTEN: LITOTRIPSY BEHANDLING
Huvud / hälsa / 2016

Njursten: litotripsy behandlingRedaktionen
Sjuklig svartsjuka
Sjuklig svartsjuka
När njursten inte kan elimineras naturligt genom urin eller inte kan lösas med medicinering, är den vanligaste initiala behandlingen litotripsi. Denna typ av behandling är icke-invasiv, det vill säga att patienten inte opereras. Eliminering av stenar produceras av vågor av energi som påverkar litias. Hur u