BRONKOSKOPI - INDIKATIONER OCH UNDERSöKNINGENS GåNG
Huvud / Kolla Upp / 2020

Bronkoskopi - indikationer och undersökningens gångRedaktionen
Våravgiftning - kost och motion. Hur rengör jag kroppen effektivt?
Våravgiftning - kost och motion. Hur rengör jag kroppen effektivt?
Bronkoskopi är en undersökning av struphuvudet, luftstrupen och bronkierna, vars syfte är att hitta orsakerna till vissa sjukdomssymtom, såsom hosta eller hemoptys. Endoskopi av luftstrupen och bronkus kompletterar den radiologiska undersökningen av bröstet