Augmentin: Indikationer, dosering och biverkningar


Augmentin är ett läkemedel som används för att behandla vissa infektioner. Det kan också administreras förebyggande före ett kirurgiskt ingripande. Presentationen är en lösning som injiceras intravenöst.

indikationer

Augmentin indikeras hos personer som lider av vissa infektioner av bakteriellt ursprung när bakterierna visar resistens mot andra antibiotika. Det kan användas vid luftvägs-, gynekologisk, matsmältnings-, njur-, urogenitalt, kutan och osteoartikulärt tillstånd (som påverkar ben och leder).


Augmentin är också indicerat för att förhindra postoperativa infektioner, särskilt innan du utför en kolecystektomi (gallblåsans ablation), matsmältningskirurgi och gastrostomi (öppning av ett hål så att magen kan kommunicera med utsidan).

Kontra

Augmentin är kontraindicerat hos patienter som är allergiska mot en av komponenterna i lösningen eller mot antibiotika som tillhör beta-laktamer, såsom cefalosporin och penicillin. Det är också kontraindicerat för personer som har en historia av leversjukdom.

Biverkningar

Augmentin är mottagligt för matsmältningsstörningar (illamående, kräkningar, diarré, buksmärta), allergiska reaktioner (nässelfeber, Quinckes ödem), andningsstörningar och utslag (finnar). Andra mer sällsynta tillstånd som är förknippade med Augmentin kan vara hepatit, leukopeni (vita blodkroppsunderskott), anemi (underskott på röda blodkroppar) eller nefrit (inflammation i en eller båda njurarna).

Förvärvad motstånd

Vissa bakterier kan utveckla resistens mot antibakteriella behandlingar, vilket är vad som kallas förvärvad resistens. Det är därför det är viktigt att identifiera den ansvarsfulla grodden innan du administrerar Augmentin. Taggar:  Cut-And-Barn Nyheter Sex 

Intressanta Artiklar

add