ASTMA - VARFöR FöRVäRRAS SYMTOMEN På HöSTEN?
Huvud / Hälsa / 2020

Astma - Varför förvärras symtomen på hösten?Redaktionen
Våravgiftning - kost och motion. Hur rengör jag kroppen effektivt?
Våravgiftning - kost och motion. Hur rengör jag kroppen effektivt?
Astma minns ofta på hösten. Höstastmaattacker drabbar oftast barn och orsakas av infektioner, allergier och stress. Vad ska man göra om astma förvärras på hösten? Kan detta förhindras? Fallastmaexacerbation är ett problem