65 PROCENT POLACKERNA HAR EN DåLIG åSIKT OM DEN OFFENTLIGA HäLSOVåRDEN
Huvud / Nyheter / 2020

65 procent Polackerna har en dålig åsikt om den offentliga hälsovårdenRedaktionen
Gravid mode - byxor, eller hur man exponerar magen
Gravid mode - byxor, eller hur man exponerar magen
Nästan två tredjedelar (65%) av vuxna polacker har en negativ åsikt om den offentliga hälsovården, och nästan hälften (46%) har en negativ åsikt om regeringens åtgärder för att åtgärda det. Under det senaste året betalade 40% av respondenterna "ur fickan" för medicinska tjänster - ja